نەبەز هادی

15 عەقار
تەلەفون 07502411154

پەيوەندى

عەقار(15)

خانووى تازه‌ بۆ فرۆشتن له‌ پێنجى حه‌سارۆك.
پێش 7 مانگ
125 m²
4 ژوری نوستن
1 گەراج

بۆ فڕۆشتن

بۆ کرێ

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ گوندى مناره‌
پێش 7 مانگ
خانوو بۆ فرۆشتن له ‌5ی حەسارۆک
پێش 8 مانگ
125 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له ‌159ی گولان
پێش 8 مانگ
100 m²
2 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ كرێ له ‌کوێستان بەرامبەر حەدیقە
پێش 8 مانگ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call

بريكارى ديكە