نەبەز هادی

16 عەقار
تەلەفون 07502411154

پەيوەندى

عەقار(16)

خانووى تازه‌ بۆ فرۆشتن له‌ پێنجى حه‌سارۆك.
پێش 11 مانگ
125 m²
4 ژوری نوستن
1 گەراج

بۆ فڕۆشتن

بۆ کرێ

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ گوندى مناره‌
پێش 11 مانگ
خانوو بۆ فرۆشتن له ‌5ی حەسارۆک
پێش 12 مانگ
125 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له ‌159ی گولان
پێش 12 مانگ
100 m²
2 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call

بريكارى ديكە