گەڕان بە دوای عەقار

شوقە  بۆ کرێ له ‌پارک ڤیو
پێش 6 مانگ
135 m²
2 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
شوقە بۆ كرێ له ‌ئیمپایەر –  رۆیال ستی
پێش 6 مانگ
175 m²
3 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
شوقە بۆ كرێ له ‌ ئەتلەنتیک
پێش 9 مانگ
100 m²
3 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
خانوو بۆ كرێ له‌ شارى ئيتالى دوو
پێش 11 مانگ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
شوقە بۆ کرێ لە پرۆژەی جیهان ستی
پێش 11 مانگ
268 m²
4 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
1 2 6