گەڕان بە دوای عەقار

خانوو بۆ فرۆشتن له گوندی منارە
پێش 2 مانگ
200 m²
2 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له ‌گوندی منارە
پێش 6 مانگ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ شاری مناره‌
پێش 6 مانگ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له  گوندی ‏منارە
پێش 11 مانگ
200 m²
2 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call