گەڕان بە دوای عەقار

شوقە  بۆ کرێ له ‌پارک ڤیو
پێش 4 مانگ
135 m²
2 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
شوقە بۆ فرۆشتن له ‌پارک ‏ڤیو
پێش 12 مانگ
246 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
شوقە بۆ فرۆشتن له ‌پارک ‏ڤیو
پێش 12 مانگ
246 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
609 m²
7 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
شوقە بۆ فرۆشتن له  پارک ڤیو
پێش 1 ساڵ
246 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
246 m²
4 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
شوقه‌ بۆ فرۆشتن له‌  پاڕك ڤیو
135 m²
2 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call