گەڕان بە دوای عەقار

خانوو بۆ فرۆشتن له هەولێری نوێ
پێش 10 مانگ
300 m²
6 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له ‌هەولیری نوێ
پێش 10 مانگ
150 m²
3 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانووی ڕاخراو  بۆ فرۆشتن له‌ هەولێری نوێ – ڕووکن
پێش 1 ساڵ
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ هەولێری نوی
پێش 1 ساڵ
230 m²
5 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ هەولێری نوێ – ڕووکن
پێش 1 ساڵ
150 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ هه‌ولێری ‏نوێ ‏
300 m²
3 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ هه‌ولێری نوێ
پێش 1 ساڵ