گەڕان بە دوای عەقار

خانوو بۆ فرۆشتن له هیوا ‏ستی ‏زۆنی ‏D
پێش 2 مانگ
345 m²
2 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له ‌ هیوا ستی
پێش 5 مانگ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ هیوا ‏ستی
پێش 1 ساڵ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ هیوا ‏ستی – زۆنی E
پێش 1 ساڵ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ هیوا ستی – زۆنی E
پێش 1 ساڵ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call