گەڕان بە دوای عەقار

ڤێللا بۆ كرێ له ‌فیوچه‌ر ستی
پێش 1 ساڵ
450 m²
6 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
ڤێللای ناوازه‌ بۆ فرۆشتن له‌ مارینا ستی 1
1500 m²
7 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
ڤێللا بۆ فرۆشتن لە ئیمپایەر – رۆیال
340 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
ڤێلا بۆ فرۆشتن له‌ گرین ‏لاند
پێش 1 ساڵ
1050 m²

بۆ فڕۆشتن

Price on call
ڤێلای راخراو بۆ فرۆشتن له‌ گرین ‏لاند
1000 m²
4 ژوری نوستن
5 حەمام

بۆ فڕۆشتن

Price on call
ڤێللای ناوازه‌ بۆ فرۆشتن له‌ ئه‌مین عامه‌كان
پێش 1 ساڵ
1875 m²
6 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
ڤێللا بۆ فرۆشتن لە گوندی  ئینگلیزی
324 m²
5 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call