گەڕان بە دوای عەقار

شوقە  بۆ کرێ له ‌پارک ڤیو
پێش 2 مانگ
135 m²
2 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
شوقە بۆ كرێ له ‌ئیمپایەر –  رۆیال ستی
پێش 2 مانگ
175 m²
3 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
شوقە بۆ فرۆشتن له ‌لایف تاوەر
پێش 2 مانگ
شوقە بۆ فرۆشتن له ‌وەیڤی ‏ئەڤینیۆ
پێش 2 مانگ
شوقەی ڕاخراو بۆ فرۆشتن له ‌ ئەتلەنتیک
پێش 3 مانگ
100 m²
3 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
شوقە بۆ فرۆشتن له ‌شوقەکانی زەکەریا
190 m²
2 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
شوقە بۆ فرۆشتن له ‌لالاڤ ‏ستی ‏ڤیو – ڕووی دەرەوە
پێش 4 مانگ
1 2 12