لقەکانمان

وەزیران

وەزیران

جووت سایدی وەزیران و بەختیاری

تەلەفون: 07505661152
موبایل: 07505771152
منارە

منارە

دەکەوێتە نزيك ماجدی مۆل

تەلەفون: 07506750226
موبایل: 07506750227
مامۆستایان

مامۆستایان

دەکەوێتە سەر رێگای مەسیف

تەلەفون: 07502881152
موبایل: 07505991152
گوندی ماس

گوندی ماس

دەکەوێتە سەر رێگای مەسيف

تەلەفون: 07503001154
موبایل: 07502711152
گوندی لوبنانی

گوندی لوبنانی

دەکەوێتە سەر رێگای بەحرکە و نزیك جادەی 120 متری

تەلەفون: 07510031154
موبایل: 07510041154
1 2 5

بەراوردکردن