گەڕان بە دوای عەقار

خانوو بۆ كرێ له ‌بەختیاری
پێش 5 مانگ
200 m²
3 ژوری نوستن
Price on call
خانووی ڕاخراو بۆ كرێ له‌ بەختیاری
پێش 7 مانگ
200 m²
3 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
خانوو بۆ كرێ له  بەختیاری
پێش 8 مانگ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ به‌ختیاری
پێش 8 مانگ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ بەختیاری
پێش 8 مانگ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانووی راخراو بۆ كرێ له ‌بەختیاری
پێش 8 مانگ
100 m²
3 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌  به‌ختیاری ‏
پێش 9 مانگ
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call