گەڕان بە دوای عەقار

شوقەی ڕاخراو بۆ كرێ له ‌ئیمپایەر وینگ
پێش 2 مانگ
108 m²
1 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
شوقە  بۆ کرێ له ‌پارک ڤیو
پێش 4 مانگ
135 m²
2 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
شوقە بۆ كرێ له ‌ئیمپایەر –  رۆیال ستی
پێش 4 مانگ
175 m²
3 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
شوقە بۆ فرۆشتن له ‌لایف تاوەر
پێش 4 مانگ
شوقە بۆ فرۆشتن له ‌وەیڤی ‏ئەڤینیۆ
پێش 5 مانگ
شوقەی ڕاخراو بۆ فرۆشتن له ‌ ئەتلەنتیک
پێش 6 مانگ
100 m²
3 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
1 2 12