گەڕان بە دوای عەقار

خانوو بۆ فرۆشتن له‌ گەڕەکی ئيسکان
پێش 8 مانگ
518 m²
8 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ دریم ‏ستی
پێش 6 مانگ
250 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
230 m²
5 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ گوندی ‏کۆری
230 m²
3 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ سيمى ‏خاتوناوه‌
پێش 7 مانگ
100 m²
2 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
200 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ گەڕەکی  ئيسکان
پێش 8 مانگ
518 m²
8 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
1 2 16