گەڕان بە دوای عەقار

خانوو بۆ فرۆشتن له‌  فەرمانبەران
پێش 5 مانگ
153 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ شۆرش(حەدید و خەشەب)
پێش 8 مانگ
150 m²
3 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن لە 99ی زانکۆ
پێش 2 مانگ
100 m²
3 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له ‌گەرەکی ‏عدالە
پێش 3 مانگ
300 m²
7 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له ‌گەڕەکی ‏ڕاستی
پێش 1 مانگ
250 m²
4 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
خانوو بۆ كرێ له حی شورطە نزیک فاملی مۆل
پێش 6 مانگ
175 m²
2 ژوری نوستن

بۆ کرێ

Price on call
خانوو بۆ فرۆشتن له‌ گه‌ره‌كی ‏زانیاری ‏
پێش 8 مانگ
115 m²
3 ژوری نوستن

بۆ فڕۆشتن

Price on call
1 2 16